Europejski sektor wodny odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu dostępu do zasobów czystej wody i rozwiązywaniu problemów środowiskowych. Cele UE do 2030 r. obejmują utrzymanie i poprawę jakości wody, zmniejszenie zanieczyszczenia, ochronę zasobów wodnych i doskonalenie działań w zakresie odzysku wody. Nacisk kładzie się na efektywną gospodarkę wodną we wszystkich sektorach, wspieranie współpracy transgranicznej oraz inwestowanie w badania oraz innowacje w celu opracowania zrównoważonych rozwiązań i zaawansowanych technologii oczyszczania wody.

Rygorystyczne przepisy regulują zarówno jakość wody, jak i wykorzystanie jej zasobów. Inicjatywy te mają na celu przede wszystkim: stworzenie odpornej i zrównoważonej przyszłości wodnej w Europie, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz ochronę ekosystemów przy jednoczesnym zapewnieniu powszechnego dostępu do czystej wody. Jak ETV wspiera osiągnięcie tych celów można przeczytać w poniższej broszurze: