Skip to main content

O ETV

I masz dowód, że twoja zielona technologia działa!

Innowacyjne technologie środowiskowe stanowią zrównoważoną alternatywę dla obecnie stosowanych rozwiązań, umożliwiając ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i tworzenie nowych możliwości biznesowych dzięki innowacjom.

ETV polega na wykazaniu w sposób bezstronny i wiarygodny, że deklaracje efektu działania technologii środowiskowej są prawdziwe i oparte na rzetelnych danych z badań uzyskanych w warunkach kontrolowanej jakości.

Dzięki temu producenci i dostawcy mogą udowodnić efekt działania swojej zielonej innowacji, nabywcy mogą zidentyfikować innowacyjne technologie środowiskowe i ograniczyć ryzyko związane z ich zakupem, natomiast instytucje finansujące i organy wydające pozwolenia mają podstawy do wydawania stosownych decyzji.

System ETV oparty jest na normie ISO 14034 Zarządzanie Środowiskowe: Weryfikacja Technologii Środowiskowych, dzięki czemu jest powszechnie uznawany przez wszystkich interesariuszy oraz rozpoznawalny na rynku krajowym i unijnym.

Czas realizacji projektu: wrzesień 2020 – czerwiec 2024

Numer umowy: LIFE19 GIE/PL/000784-LIFEproETV

Nasi Partnerzy

Realizatorem projektu jest konsorcjum

Niniejsza strona
została opracowana
w ramach projektu

LIFEproETV