W dniach 22-23 kwietnia br. w Warszawie odbył się Szczyt Klimatyczny TOGETAIR. Już piąty raz inicjatywa ta połączyła administrację rządową, samorządy, instytucje naukowe, biznes, organizacje pozarządowe oraz media w celu podjęcia dyskusji o ochronie środowiska, zrównoważonym rozwoju naszego kraju i osiągnięciu neutralności klimatycznej.  

Wśród najistotniejszych zagadnień tegorocznej edycji znalazły się również zielone innowacje i ich rola w transformacji klimatycznej. Jakie nowe wymagania technologiczne stawia przedsiębiorcom zielona taksonomia?  Które aspekty technologii są szczególnie istotne dla zapewnienia spełnienia tych wymagań? Jak stworzyć wiarygodną ofertę? I w końcu czy mamy szansę na boom ekoinnowacji w Polsce? O tym wszystkim rozmawialiśmy podczas kolejnego okrągłego stołu organizowanego w związku z realizacją projektu LIFEproETV w trakcie Szczytu Klimatycznego TOGETAIR. Uczestnikami wydarzenia byli między innymi producenci i dostawcy innowacyjnych technologii środowiskowych, przedstawiciele instytucji finansujących zielone inwestycje, organizacji wspierających przedsiębiorców, eksperci z zakresu ESG i taksonomii.  Nasi goście zgodnie przyznali, że w dalszym ciągu wyzwaniem jest potwierdzenie zarówno innowacyjności, jak również ekologiczności technologii, brakuje klarownych wskazówek i wytycznych w tym zakresie, mechanizmów weryfikacji, jak również listy referencyjnej, która byłaby swoistym drogowskazem dla wszystkich zainteresowanych stron. Odpowiedzią na te problemy może być weryfikacja technologii środowiskowych ETV.

O budowaniu zrównoważonej przyszłości na bazie zielonych innowacji mówiła także Izabela Ratman-Kłosińska, Kierowniczka projektu LIFEproETV podczas swojego wystąpienia w sesji BUSINESS CONNECT. W trakcie swojego wystąpienia opowiedziała o najważniejszych wyzwaniach związanych z budowaniem oferty zielonych technologii. Do najważniejszych z nich należą: właściwe zdefiniowanie przedmiotu oferty, wykazanie innowacyjności i ekologiczności rozwiązania, potwierdzenie dojrzałości rynkowej i technologicznej, wykazanie wykonalności, zgodność z obowiązującymi normami i regulacjami, skalowalność, opłacalność, a także wiarygodność informacji przekazywanych przez producenta. Podkreśliła, że odpowiedzią na te wyzwania jest ujednolicenie na poziomie globalnym podejścia do przedstawiania informacji o działaniu i korzyściach z zastosowania zielonych innowacji, a co za tym idzie budowania wiarygodnej oferty rynkowej.

O tym, czy przedsiębiorcy chcą wdrażać ekoinnowacje i jakie są perspektywy na rewolucję aktualnych modeli biznesowych, rozmawiano także panelu dyskusyjnego pt. „Ekoinnowacje: jak technologie, regulacje i rozwiązania organizacyjne zmienią nasze życie i biznes”, wśród których znalazła się również Izabela Ratman-Kłosińska.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z wydarzenia!