Izabela Ratman-Kłosińska, Koordynator projektu LIFEproETV prezentuje dziś narzędzie ETV przestawicielom NCBiR w trakcie  webinarium „Zielona Akademia: Life Cycle Assessment (LCA) oraz ETV – Program weryfikacji technologii środowiskowych UE”.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 ma na celu zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji, wykorzystywanie zaawansowanych technologii; wzrost konkurencyjności MŚP; rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości. Ważnym celem FENG jest również transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii

Instrumenty FENG zostały usystematyzowane w ramach czterech priorytetów:

  • Wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji, zielonej gospodarki.
  • Środowisko przyjazne innowacjom, czyli  wspieranie projektów strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie start-upów.
  • Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju.
  • Pomoc techniczna, czyli zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z Programu.

Realizacja priorytetu III Zazielenianie przedsiębiorstw, obejmować będzie również wsparcie weryfikacji technologii środowiskowych (ETV) oraz analizy cyklu życia (LCA).