BÜCHL Hungaria, jako część niemieckiej Grupy BÜCHL, dostarcza innowacje i nowe pomysły w zakresie gospodarki odpadami. Oferują technologie o maksymalnych wskaźnikach recyklingu, absolutnym bezpieczeństwie i zgodności z prawem, zamykaniu cykli surowcowych i ukierunkowaniu na zasady zrównoważonego rozwoju. Motto firmy brzmi: „Jeden pomysł do przodu”.

6 lipca 2021 roku KÖVET miał okazję zaprezentować program ETV dyrektorowi zarządzającemu BÜCHL. Zarząd firmy dostrzegł potencjał ETV i przewagę, jaką może dać nowym rozwiązaniom, więc zdecydowanie nie było to ostatnie spotkanie na temat ETV…