W dniu 15 stycznia projekt LIFEproETV zorganizował wspólne spotkanie on-line z Jednostkami Weryfikującymi UE i Sekretariatem ETV.

W spotkaniu wzięło udział 6 z 7 organów weryfikujących, w tym ETA-Denmark, CEMS, BRE, RINA, CSTB i IETU jako Jednostki Weryfikujące. Celem spotkania było przedstawienie projektu LIFEproETV oraz Sekretariatu ETV organom weryfikującym. Dyskusja koncentrowała się następnie na prezentacjach wniosków LIFEproETV dotyczących kluczowych aspektów związanych z uwolnieniem potencjału rynkowego ETV.

Omówiliśmy z perspektywy kilkuletniego doświadczenia najtrudniejsze kwestie dla dostawców technologii przy ubieganiu się o ETV. Informacje te są niezbędne, aby LIFEproETV zaprojektował materiały i narzędzia, które mają pomóc wnioskodawcom w lepszym zrozumieniu ETV, przygotowaniu się do złożenia wniosku i uproszczeniu dla nich procesu. W programie znalazła się również potrzeba promocji ETV wśród nabywców technologii i decydentów. Jednostki Weryfikujące są ważnymi interesariuszami LIFEproETV, jeśli chodzi o wykorzystanie narzędzi i materiałów ETV do ich celów marketingowych. Było to pierwsze spotkanie, ale na pewno nie ostatnie.