Narzędzie samooceny gotowości aplikowania o ETV

Narzędzie służy jako pomoc w przygotowaniu aplikacji ETV zgodnie z wymaganiami normy ISO 14034 ETV:

  • sprawdzi, czy wnioskodawca posiada już wszystkie niezbędne i istotne informacje do opracowania wniosku ETV,
  • udzieli natychmiastowej informacji zwrotnej na temat odpowiedzi wnioskodawcy i wskaże, jakie informacje należy jeszcze zebrać i przygotować,
  • wyjaśni, dlaczego potrzebne są dane informacje i w jaki sposób są wykorzystywane do weryfikacji technologii,
  • udzieli wnioskodawcy wskazówek, w jaki sposób uzyskać brakujące dane i informacje,
  • umożliwi wnioskodawcy ocenę, czy technologia potencjalnie spełnia wymogi kwalifikowalności do weryfikacji.

Pełne informacje oraz samo narzędzie do samooceny dla wnioskodawców ETV dostępne są na stronie etv-hub.eu w zakładce Self-assessment tool, link poniżej: