Skip to main content

VI FORUM ETV już 18 czerwca!

W imieniu Konsorcjum Projektu LIFEproETV mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w VI FORUM ETV pt. „Nowe konteksty, partnerstwa i ścieżki dla akceptacji rynkowej i uznania weryfikacji technologii środowiskowych jako katalizatora zielonej transformacji”, które odbędzie się 18 czerwca 2024 r. w Centrum Konferencyjnym ADN w Warszawie.

Najbliższe wydarzenie jest już szóstą edycją z całego cyklu przedsięwzięć poświęconych ETV, podczas którego dyskutujemy o komercjalizacji innowacyjnych technologii środowiskowych, ograniczaniu ryzyka inwestycji w zielone technologie oraz możliwościach współpracy w zakresie wykorzystania systemu weryfikacji do realizacji celów zielonej transformacji oraz budowania konkurencyjnej pozycji Europy na rynku globalnym. VI Forum ETV jest również wydarzeniem kończącym realizację projektu LIFEproETV.

Tematem przewodnim VI Forum będzie rola nowych kontekstów i partnerstw w promowaniu zielonej transformacji oraz o ścieżkach, które mogą prowadzić do szerokiej akceptacji rynkowej i uznania innowacyjnych technologii. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną studia przypadku i inspirujące przykłady wykorzystania ETV w praktyce jako narzędzie wsparcia dla zielonej taksonomii, raportowania ESG, zamówień publicznych, GOZ oraz osiągania neutralności klimatycznej.

Agenda

Wydarzenie skierowane jest do producentów i dostawców innowacyjnych technologii środowiskowych, organizacji wspierających przedsiębiorców, ekspertów z zakresu ESG i taksonomii, przedstawicieli przemysłu, naukowców, administracji publicznej, instytucji finansujących zielone innowacje oraz wszystkich zainteresowanych tematyką zrównoważonego rozwoju i zielonych innowacji.

Dlaczego warto wziąć udział?

 • Poznanie korzyści z wdrożenia systemu weryfikacji technologii środowiskowych ETV opartego o normę ISO 14034: Dowiedz się, jak ten standard może przyspieszyć zieloną transformację poprzez innowacje.
 • Wymiana doświadczeń: Spotkaj ekspertów z branży, przedstawicieli instytucji naukowych i biznesowych oraz innych profesjonalistów zainteresowanych zrównoważonym rozwojem.
 • Praktyczne rozwiązania: Zobacz, jak firmy i organizacje skutecznie wdrażają technologie środowiskowe, aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju.

Udział w konferencji jest możliwy w formie stacjonarnej oraz online.  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rejestrację za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie FORMULARZ REJESTRACYJNY do dnia 14 czerwca 2024 roku. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.

Liczymy na Państwa obecność i aktywny udział w konferencji!

Forum organizowane jest przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, w związku z realizacją projektu LIFEproETV, tj.  „Promocja i wdrażanie ETV jako dobrowolnego systemu służącego weryfikacji efektu działania technologii środowiskowych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz MInisterstwo Rolnictwa Węgier.

Więcej informacji o projekcie:

ifeproetv.eu

LIFEproETV na Dniach Informacyjnych Life

W związku z uruchomieniem przez Komisję Europejską nowych naborów, w Krajowym Punkcie Kontaktowym LIFE Programme w Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyły się Dni Informacyjne LIFE.

Jednym z obecnie realizowanych w ramach programu projektem jest LIFEproETV. Projekt, którego przedstawicieli z kierowniczką projektu Izabela Ratman-Kłosinską na czele, nie mogło zabraknąć na konferencji.

Dzięki LIFEproETV przedsiębiorcy, prawodawcy, organizacje pozarządowe, uczelnie, dostawy i nabywcy nowych technologii w pięciu krajach Europy poznają system ETV.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją!

LIFEproETV na Szczycie Klimatycznym TOGETAIR

W dniach 22-23 kwietnia br. w Warszawie odbył się Szczyt Klimatyczny TOGETAIR. Już piąty raz inicjatywa ta połączyła administrację rządową, samorządy, instytucje naukowe, biznes, organizacje pozarządowe oraz media w celu podjęcia dyskusji o ochronie środowiska, zrównoważonym rozwoju naszego kraju i osiągnięciu neutralności klimatycznej.  

Wśród najistotniejszych zagadnień tegorocznej edycji znalazły się również zielone innowacje i ich rola w transformacji klimatycznej. Jakie nowe wymagania technologiczne stawia przedsiębiorcom zielona taksonomia?  Które aspekty technologii są szczególnie istotne dla zapewnienia spełnienia tych wymagań? Jak stworzyć wiarygodną ofertę? I w końcu czy mamy szansę na boom ekoinnowacji w Polsce? O tym wszystkim rozmawialiśmy podczas kolejnego okrągłego stołu organizowanego w związku z realizacją projektu LIFEproETV w trakcie Szczytu Klimatycznego TOGETAIR. Uczestnikami wydarzenia byli między innymi producenci i dostawcy innowacyjnych technologii środowiskowych, przedstawiciele instytucji finansujących zielone inwestycje, organizacji wspierających przedsiębiorców, eksperci z zakresu ESG i taksonomii.  Nasi goście zgodnie przyznali, że w dalszym ciągu wyzwaniem jest potwierdzenie zarówno innowacyjności, jak również ekologiczności technologii, brakuje klarownych wskazówek i wytycznych w tym zakresie, mechanizmów weryfikacji, jak również listy referencyjnej, która byłaby swoistym drogowskazem dla wszystkich zainteresowanych stron. Odpowiedzią na te problemy może być weryfikacja technologii środowiskowych ETV.

O budowaniu zrównoważonej przyszłości na bazie zielonych innowacji mówiła także Izabela Ratman-Kłosińska, Kierowniczka projektu LIFEproETV podczas swojego wystąpienia w sesji BUSINESS CONNECT. W trakcie swojego wystąpienia opowiedziała o najważniejszych wyzwaniach związanych z budowaniem oferty zielonych technologii. Do najważniejszych z nich należą: właściwe zdefiniowanie przedmiotu oferty, wykazanie innowacyjności i ekologiczności rozwiązania, potwierdzenie dojrzałości rynkowej i technologicznej, wykazanie wykonalności, zgodność z obowiązującymi normami i regulacjami, skalowalność, opłacalność, a także wiarygodność informacji przekazywanych przez producenta. Podkreśliła, że odpowiedzią na te wyzwania jest ujednolicenie na poziomie globalnym podejścia do przedstawiania informacji o działaniu i korzyściach z zastosowania zielonych innowacji, a co za tym idzie budowania wiarygodnej oferty rynkowej.

O tym, czy przedsiębiorcy chcą wdrażać ekoinnowacje i jakie są perspektywy na rewolucję aktualnych modeli biznesowych, rozmawiano także panelu dyskusyjnego pt. „Ekoinnowacje: jak technologie, regulacje i rozwiązania organizacyjne zmienią nasze życie i biznes”, wśród których znalazła się również Izabela Ratman-Kłosińska.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z wydarzenia!

Okrągły stół ETV – Inwestowanie w ekoinnowacje w kontekście ESG i zielonej taksonomii

Czy ESG i taksonomia są stymulatorem rozwoju rynku ekoinnowacji? Czy ESG skłoni firmy do podejmowania innowacyjnych działań i wdrażania nowych technologii poprawiając tym samym ich efektywność ekologiczną? Jakie są bariery finansowe i pozafinansowe wdrażania ekoinnowacji w Polsce? Jakie są oczekiwania nabywców i podmiotów finansujących nowe technologie? Czy mamy w Polsce sprawdzoną ofertę, która te wymagania spełnia? Co powinna zawierać w kontekście wymagań prawnych i finansowania ekoinnowacji, aby być konkurencyjną i wiarygodna dla odbiorców?

Między innymi na te pytania staraliśmy się uzyskać odpowiedź podczas okrągłego stołu organizowanego w ramach projektu LIFEproETV, który odbył się 4 grudnia 2023 r. w Warszawie w trakcie Kongresu ESG „Polska Moc Biznesu”. Uczestnikami wydarzenia byli między innymi producenci i dostawcy innowacyjnych technologii środowiskowych, przedstawiciele instytucji finansujących zielone inwestycje, organizacji wspierających przedsiębiorców, eksperci z zakresu ESG i taksonomii.

– Musimy sobie uświadomić jedną rzecz. Komisja Europejska obecnie wkłada mnóstwo wysiłku, żeby uregulować, ustandaryzować i wyeliminować zjawisko greenwashingu pod kątem produkcji towarów, co jest niezwykle ważnym i słusznym kierunkiem. Warto jednak zauważyć, że te same kwestie pod względem technologii są obszarem, który należy i warto zagospodarować – powiedziała Izabela Ratman-Kłosińska, Kierownik Jednostki Weryfikującej Technologie Środowiskowe w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych / Koordynator projektu LIFEproETV.

Uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że wprowadzanie na rynek, finansowanie i dyfuzja innowacyjnych technologii środowiskowych wiąże się ze zdecydowanie większym ryzykiem niż w przypadku technologii już dostępnych na rynku. Niemniej jednak ambitne cele Unii Europejskiej w zakresie dekarbonizacji, wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, czyli tzw. taksonomii, a także nowe oraz rozszerzone obowiązki raportowania i ujawniania informacji związanych z danymi ESG, które nakładają na przedsiębiorców Dyrektywa CSRD oraz Standardy ESRS, stwarzają nowy kontekst dla inwestycji w zielone innowacje. W jaki sposób?

 • Znormalizowane kryteria definiowania przedsięwzięć zrównoważonych środowiskowo
 • Wiarygodność i przejrzystość w komunikowaniu korzyści środowiskowych zielonych innowacji
 • Wskazówki dla inwestorów
 • Ograniczanie ryzyka zielonych innowacji
 • Standaryzację rynku zielonych innowacji
 • Stymulowanie rynku zielonych innowacji
 • Pomiar pozytywnego wpływu na środowisko
 • Wyróżnienie i zwiększenie konkurencyjności rynkowej
 • Zachętę do wdrażania zielonych innowacji dla działań przejściowych

Jaka jest rola ETV (weryfikacji technologii środowiskowych) w tym procesie?

ETV polega na wykazaniu w sposób bezstronny i wiarygodny, że deklaracje efektu działania technologii środowiskowej przedstawiane przez dostawców są prawdziwe i oparte na rzetelnych danych z badań uzyskanych w warunkach kontrolowanej jakości. Dzięki temu producenci i dostawcy mogą udowodnić efekt działania swojej zielonej innowacji, nabywcy mogą zidentyfikować innowacyjne technologie środowiskowe i ograniczyć ryzyko związane z ich zakupem, natomiast instytucje finansujące i organy wydające pozwolenia mają podstawy do wydawania stosownych decyzji.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, w ramach projektu LIFEproETV, tj.  „Promocja i wdrażanie ETV jako dobrowolnego systemu służącego weryfikacji efektu działania technologii środowiskowych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją:

Niniejsza strona
została opracowana
w ramach projektu

LIFEproETV