Skip to main content

Autor: admin

VI FORUM ETV już 18 czerwca!

W imieniu Konsorcjum Projektu LIFEproETV mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w VI FORUM ETV pt. „Nowe konteksty, partnerstwa i ścieżki dla akceptacji rynkowej i uznania weryfikacji technologii środowiskowych jako katalizatora zielonej transformacji”, które odbędzie się 18 czerwca 2024 r. w Centrum Konferencyjnym ADN w Warszawie.

Najbliższe wydarzenie jest już szóstą edycją z całego cyklu przedsięwzięć poświęconych ETV, podczas którego dyskutujemy o komercjalizacji innowacyjnych technologii środowiskowych, ograniczaniu ryzyka inwestycji w zielone technologie oraz możliwościach współpracy w zakresie wykorzystania systemu weryfikacji do realizacji celów zielonej transformacji oraz budowania konkurencyjnej pozycji Europy na rynku globalnym. VI Forum ETV jest również wydarzeniem kończącym realizację projektu LIFEproETV.

Tematem przewodnim VI Forum będzie rola nowych kontekstów i partnerstw w promowaniu zielonej transformacji oraz o ścieżkach, które mogą prowadzić do szerokiej akceptacji rynkowej i uznania innowacyjnych technologii. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną studia przypadku i inspirujące przykłady wykorzystania ETV w praktyce jako narzędzie wsparcia dla zielonej taksonomii, raportowania ESG, zamówień publicznych, GOZ oraz osiągania neutralności klimatycznej.

Agenda

Wydarzenie skierowane jest do producentów i dostawców innowacyjnych technologii środowiskowych, organizacji wspierających przedsiębiorców, ekspertów z zakresu ESG i taksonomii, przedstawicieli przemysłu, naukowców, administracji publicznej, instytucji finansujących zielone innowacje oraz wszystkich zainteresowanych tematyką zrównoważonego rozwoju i zielonych innowacji.

Dlaczego warto wziąć udział?

 • Poznanie korzyści z wdrożenia systemu weryfikacji technologii środowiskowych ETV opartego o normę ISO 14034: Dowiedz się, jak ten standard może przyspieszyć zieloną transformację poprzez innowacje.
 • Wymiana doświadczeń: Spotkaj ekspertów z branży, przedstawicieli instytucji naukowych i biznesowych oraz innych profesjonalistów zainteresowanych zrównoważonym rozwojem.
 • Praktyczne rozwiązania: Zobacz, jak firmy i organizacje skutecznie wdrażają technologie środowiskowe, aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju.

Udział w konferencji jest możliwy w formie stacjonarnej oraz online.  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rejestrację za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie FORMULARZ REJESTRACYJNY do dnia 14 czerwca 2024 roku. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.

Liczymy na Państwa obecność i aktywny udział w konferencji!

Forum organizowane jest przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, w związku z realizacją projektu LIFEproETV, tj.  „Promocja i wdrażanie ETV jako dobrowolnego systemu służącego weryfikacji efektu działania technologii środowiskowych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz MInisterstwo Rolnictwa Węgier.

Więcej informacji o projekcie:

ifeproetv.eu

LIFEproETV na Dniach Informacyjnych Life

W związku z uruchomieniem przez Komisję Europejską nowych naborów, w Krajowym Punkcie Kontaktowym LIFE Programme w Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyły się Dni Informacyjne LIFE.

Jednym z obecnie realizowanych w ramach programu projektem jest LIFEproETV. Projekt, którego przedstawicieli z kierowniczką projektu Izabela Ratman-Kłosinską na czele, nie mogło zabraknąć na konferencji.

Dzięki LIFEproETV przedsiębiorcy, prawodawcy, organizacje pozarządowe, uczelnie, dostawy i nabywcy nowych technologii w pięciu krajach Europy poznają system ETV.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją!

LIFEproETV na Szczycie Klimatycznym TOGETAIR

W dniach 22-23 kwietnia br. w Warszawie odbył się Szczyt Klimatyczny TOGETAIR. Już piąty raz inicjatywa ta połączyła administrację rządową, samorządy, instytucje naukowe, biznes, organizacje pozarządowe oraz media w celu podjęcia dyskusji o ochronie środowiska, zrównoważonym rozwoju naszego kraju i osiągnięciu neutralności klimatycznej.  

Wśród najistotniejszych zagadnień tegorocznej edycji znalazły się również zielone innowacje i ich rola w transformacji klimatycznej. Jakie nowe wymagania technologiczne stawia przedsiębiorcom zielona taksonomia?  Które aspekty technologii są szczególnie istotne dla zapewnienia spełnienia tych wymagań? Jak stworzyć wiarygodną ofertę? I w końcu czy mamy szansę na boom ekoinnowacji w Polsce? O tym wszystkim rozmawialiśmy podczas kolejnego okrągłego stołu organizowanego w związku z realizacją projektu LIFEproETV w trakcie Szczytu Klimatycznego TOGETAIR. Uczestnikami wydarzenia byli między innymi producenci i dostawcy innowacyjnych technologii środowiskowych, przedstawiciele instytucji finansujących zielone inwestycje, organizacji wspierających przedsiębiorców, eksperci z zakresu ESG i taksonomii.  Nasi goście zgodnie przyznali, że w dalszym ciągu wyzwaniem jest potwierdzenie zarówno innowacyjności, jak również ekologiczności technologii, brakuje klarownych wskazówek i wytycznych w tym zakresie, mechanizmów weryfikacji, jak również listy referencyjnej, która byłaby swoistym drogowskazem dla wszystkich zainteresowanych stron. Odpowiedzią na te problemy może być weryfikacja technologii środowiskowych ETV.

O budowaniu zrównoważonej przyszłości na bazie zielonych innowacji mówiła także Izabela Ratman-Kłosińska, Kierowniczka projektu LIFEproETV podczas swojego wystąpienia w sesji BUSINESS CONNECT. W trakcie swojego wystąpienia opowiedziała o najważniejszych wyzwaniach związanych z budowaniem oferty zielonych technologii. Do najważniejszych z nich należą: właściwe zdefiniowanie przedmiotu oferty, wykazanie innowacyjności i ekologiczności rozwiązania, potwierdzenie dojrzałości rynkowej i technologicznej, wykazanie wykonalności, zgodność z obowiązującymi normami i regulacjami, skalowalność, opłacalność, a także wiarygodność informacji przekazywanych przez producenta. Podkreśliła, że odpowiedzią na te wyzwania jest ujednolicenie na poziomie globalnym podejścia do przedstawiania informacji o działaniu i korzyściach z zastosowania zielonych innowacji, a co za tym idzie budowania wiarygodnej oferty rynkowej.

O tym, czy przedsiębiorcy chcą wdrażać ekoinnowacje i jakie są perspektywy na rewolucję aktualnych modeli biznesowych, rozmawiano także panelu dyskusyjnego pt. „Ekoinnowacje: jak technologie, regulacje i rozwiązania organizacyjne zmienią nasze życie i biznes”, wśród których znalazła się również Izabela Ratman-Kłosińska.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z wydarzenia!

Okrągły stół ETV – Inwestowanie w ekoinnowacje w kontekście ESG i zielonej taksonomii

Czy ESG i taksonomia są stymulatorem rozwoju rynku ekoinnowacji? Czy ESG skłoni firmy do podejmowania innowacyjnych działań i wdrażania nowych technologii poprawiając tym samym ich efektywność ekologiczną? Jakie są bariery finansowe i pozafinansowe wdrażania ekoinnowacji w Polsce? Jakie są oczekiwania nabywców i podmiotów finansujących nowe technologie? Czy mamy w Polsce sprawdzoną ofertę, która te wymagania spełnia? Co powinna zawierać w kontekście wymagań prawnych i finansowania ekoinnowacji, aby być konkurencyjną i wiarygodna dla odbiorców?

Między innymi na te pytania staraliśmy się uzyskać odpowiedź podczas okrągłego stołu organizowanego w ramach projektu LIFEproETV, który odbył się 4 grudnia 2023 r. w Warszawie w trakcie Kongresu ESG „Polska Moc Biznesu”. Uczestnikami wydarzenia byli między innymi producenci i dostawcy innowacyjnych technologii środowiskowych, przedstawiciele instytucji finansujących zielone inwestycje, organizacji wspierających przedsiębiorców, eksperci z zakresu ESG i taksonomii.

– Musimy sobie uświadomić jedną rzecz. Komisja Europejska obecnie wkłada mnóstwo wysiłku, żeby uregulować, ustandaryzować i wyeliminować zjawisko greenwashingu pod kątem produkcji towarów, co jest niezwykle ważnym i słusznym kierunkiem. Warto jednak zauważyć, że te same kwestie pod względem technologii są obszarem, który należy i warto zagospodarować – powiedziała Izabela Ratman-Kłosińska, Kierownik Jednostki Weryfikującej Technologie Środowiskowe w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych / Koordynator projektu LIFEproETV.

Uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że wprowadzanie na rynek, finansowanie i dyfuzja innowacyjnych technologii środowiskowych wiąże się ze zdecydowanie większym ryzykiem niż w przypadku technologii już dostępnych na rynku. Niemniej jednak ambitne cele Unii Europejskiej w zakresie dekarbonizacji, wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, czyli tzw. taksonomii, a także nowe oraz rozszerzone obowiązki raportowania i ujawniania informacji związanych z danymi ESG, które nakładają na przedsiębiorców Dyrektywa CSRD oraz Standardy ESRS, stwarzają nowy kontekst dla inwestycji w zielone innowacje. W jaki sposób?

 • Znormalizowane kryteria definiowania przedsięwzięć zrównoważonych środowiskowo
 • Wiarygodność i przejrzystość w komunikowaniu korzyści środowiskowych zielonych innowacji
 • Wskazówki dla inwestorów
 • Ograniczanie ryzyka zielonych innowacji
 • Standaryzację rynku zielonych innowacji
 • Stymulowanie rynku zielonych innowacji
 • Pomiar pozytywnego wpływu na środowisko
 • Wyróżnienie i zwiększenie konkurencyjności rynkowej
 • Zachętę do wdrażania zielonych innowacji dla działań przejściowych

Jaka jest rola ETV (weryfikacji technologii środowiskowych) w tym procesie?

ETV polega na wykazaniu w sposób bezstronny i wiarygodny, że deklaracje efektu działania technologii środowiskowej przedstawiane przez dostawców są prawdziwe i oparte na rzetelnych danych z badań uzyskanych w warunkach kontrolowanej jakości. Dzięki temu producenci i dostawcy mogą udowodnić efekt działania swojej zielonej innowacji, nabywcy mogą zidentyfikować innowacyjne technologie środowiskowe i ograniczyć ryzyko związane z ich zakupem, natomiast instytucje finansujące i organy wydające pozwolenia mają podstawy do wydawania stosownych decyzji.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, w ramach projektu LIFEproETV, tj.  „Promocja i wdrażanie ETV jako dobrowolnego systemu służącego weryfikacji efektu działania technologii środowiskowych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją:

ETV wspiera transformację energetyczną

Transformacja energetyczna i osiągnięcie związanych z nią celów UE do 2030 r., tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% w porównaniu do 1990 r., redukcji zużycia energii o 11,7% w stosunku do 2020 r., zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii do 42,5% oraz produkcja 10 milionów ton wodoru odnawialnego rocznie, są bezpośrednio związane z wdrażaniem na szeroką skalę innowacyjnych technologii energetycznych we wszystkich sektorach. Propozycja rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie („Net-Zero Industry Act”) wzywa do rozwoju technologicznego, produkcji oraz wykorzystania technologii i produktów o zerowym bilansie energetycznym w celu osiągnięcia zarówno celów klimatycznych i energetycznych do 2030 r., jak i celu neutralności klimatycznej do 2050 r.
Wdrożenie technologii, dla których bilans emisji gazów cieplarnianych wynosi zero, może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, które dotyczą m.in.: niewystarczającego poziomu gotowości technologicznej (TRL), obciążeń administracyjnych związanych z kwestiami prawnymi, konieczności uzyskania zezwoleń, braku kwalifikacji, a także kwestii środowiskowych, ograniczeń technologicznych oraz braku akceptacji społecznej.
Jak jest rola ETV w transformacji energetycznej i wdrożeniu technologii, które przybliżą nas do osiągnięcia neutralności klimatycznej, można przeczytać w poniższej broszurze:

ETV wspiera oczyszczanie i monitorowanie wody i ścieków

Europejski sektor wodny odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu dostępu do zasobów czystej wody i rozwiązywaniu problemów środowiskowych. Cele UE do 2030 r. obejmują utrzymanie i poprawę jakości wody, zmniejszenie zanieczyszczenia, ochronę zasobów wodnych i doskonalenie działań w zakresie odzysku wody. Nacisk kładzie się na efektywną gospodarkę wodną we wszystkich sektorach, wspieranie współpracy transgranicznej oraz inwestowanie w badania oraz innowacje w celu opracowania zrównoważonych rozwiązań i zaawansowanych technologii oczyszczania wody.

Rygorystyczne przepisy regulują zarówno jakość wody, jak i wykorzystanie jej zasobów. Inicjatywy te mają na celu przede wszystkim: stworzenie odpornej i zrównoważonej przyszłości wodnej w Europie, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz ochronę ekosystemów przy jednoczesnym zapewnieniu powszechnego dostępu do czystej wody. Jak ETV wspiera osiągnięcie tych celów można przeczytać w poniższej broszurze:

ETV wspiera GOZ

Gospodarka o obiegu zamkniętym stwarza duże możliwości dla rozwoju biznesu, zachęcając do wprowadzania nowych modeli biznesowych zapewniających znaczne oszczędności materiałów w łańcuchach wartości oraz budowanie symbiozy przemysłowej.

Aby zrealizować takie działania, niezbędne jest wprowadzanie innowacyjnych technologii, produktów i usług środowiskowych. Jednakże wdrożenie ich jest często hamowane przez brak wiarygodnych i rzetelnych informacji dotyczących efektów ich działania, które mogłyby ułatwić proces podejmowania decyzji zakupowych przez użytkowników i nabywców technologii.

System Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) dostarczył niezależnych, wiarygodnych i istotnych dla rynku informacji dotyczących działania 15 innowacyjnych rozwiązań środowiskowych mających zastosowanie w gospodarce o obiegu zamkniętym. Więcej informacji w poniższej broszurze:

Zaproszenie do udziału w okrągłym stole – „Inwestowanie w ekoinnowacje w kontekście ESG i zielonej taksonomii ”

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w okrągłym stole pt. „Inwestowanie w ekoinnowacje w kontekście ESG i zielonej taksonomii ”. Wspólnie z Państwem chcielibyśmy się zastanowić nad następującymi zagadnieniami:

 1. Czy ESG i taksonomia są stymulatorem rozwoju rynku ekoinnowacji?
 2. Czy ESG skłoni firmy do podejmowania innowacyjnych działań i wdrażania nowych technologii poprawiając tym samym ich efektywność ekologiczną?
 3. Jakie są bariery finansowe i pozafinansowe wdrażania ekoinowacji w Polsce?
 4. Jakie są oczekiwania nabywców i podmiotów finansujących nowe technologie? Czy mamy w Polsce wiarygodną ofertę, która te wymagania spełnia?
 5. Co powinna zawierać oferta w kontekście wymagań prawnych i finansowania ekoinnowacji, aby być konkurencyjna i wiarygodna dla odbiorców?
 6. Czy mamy w Polsce ekosystem pozwalający na stworzenie takiej oferty i wdrażanie ekoinnowacji?

Spotkanie organizowane jest w ramach Kongresu ESG „Polska Moc Biznesu” przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, w związku z realizacją projektu LIFEproETV, tj.  „Promocja i wdrażanie ETV jako dobrowolnego systemu służącego weryfikacji efektu działania technologii środowiskowych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Spotkanie odbędzie się 4 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 14.00 na PGE Narodowym, przy Alei Księcia Józefa Poniatowskiego 1 w Warszawie. Biznes Klub, Loża 2 (1 piętro).

Bardzo zależy nam na spotkaniu w szerokim gronie ekspertów i praktyków, dlatego liczymy na Państwa obecność i aktywny udział w dyskusji.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 1.12.2023 do godz. 12.00 na adres: agnieszka.stangreciak@ios.edu.pl

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy aby jedną organizację reprezentowały maksymalnie 2 osoby.

LIFEproETV prezentuje ETV w NCBIR

Izabela Ratman-Kłosińska, Koordynator projektu LIFEproETV prezentuje dziś narzędzie ETV przestawicielom NCBiR w trakcie  webinarium „Zielona Akademia: Life Cycle Assessment (LCA) oraz ETV – Program weryfikacji technologii środowiskowych UE”.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 ma na celu zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji, wykorzystywanie zaawansowanych technologii; wzrost konkurencyjności MŚP; rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości. Ważnym celem FENG jest również transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii

Instrumenty FENG zostały usystematyzowane w ramach czterech priorytetów:

 • Wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji, zielonej gospodarki.
 • Środowisko przyjazne innowacjom, czyli  wspieranie projektów strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie start-upów.
 • Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju.
 • Pomoc techniczna, czyli zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z Programu.

Realizacja priorytetu III Zazielenianie przedsiębiorstw, obejmować będzie również wsparcie weryfikacji technologii środowiskowych (ETV) oraz analizy cyklu życia (LCA).

webinarium: Zbuduj przewagę konkurencyjną dla swojej ekologicznej innowacji dzięki EU ETV

LIFEproETV we współpracy z programem Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) w dniu 29 września 2021 r. organizuje webinarium: ‘Buduj przewagę konkurencyjną dla swojej ekologicznej innowacji dzięki EU ETV’.

Zapraszamy innowatorów, inwestorów i nabywców na webinarium na temat potencjału ETV, aby poprzez weryfikację zwiększyć ich zaufanie do nowych technologii środowiskowych.

Dwugodzinne webinarium odbędzie się od 10:00 do 12:00 CEST. W tym czasie dowiesz się, jak działa proces ETV w UE, w jaki sposób ETV wspiera politykę UE i politykę na szczeblu krajowym, a także zapoznasz się z różnymi studiami przypadków, które pokazują korzyści płynące z unijnej ETV. Pełny program webinarów zostanie opublikowany w najbliższych tygodniach.

Zarejestruj się już teraz!

Seminarium jest otwarte dla twórców technologii, nabywców z sektora publicznego i prywatnego, jednostek testujących oraz decydentów zajmujących się technologiami środowiskowymi zarówno na poziomie UE, jak i krajowym. W programie udział wezmą prelegenci z Komisji Europejskiej, Europejskiego Instytutu Technologii, projektu LIFEproETV oraz twórcy i nabywcy technologii środowiskowych.

Więcej informacji o wydarzeniu dostępnych jest na stronie programu EU ETV

ETV i LIFEproETV zaprezentowane firmie BÜCHL przez partnera projektu – KÖVET

BÜCHL Hungaria, jako część niemieckiej Grupy BÜCHL, dostarcza innowacje i nowe pomysły w zakresie gospodarki odpadami. Oferują technologie o maksymalnych wskaźnikach recyklingu, absolutnym bezpieczeństwie i zgodności z prawem, zamykaniu cykli surowcowych i ukierunkowaniu na zasady zrównoważonego rozwoju. Motto firmy brzmi: „Jeden pomysł do przodu”.

6 lipca 2021 roku KÖVET miał okazję zaprezentować program ETV dyrektorowi zarządzającemu BÜCHL. Zarząd firmy dostrzegł potencjał ETV i przewagę, jaką może dać nowym rozwiązaniom, więc zdecydowanie nie było to ostatnie spotkanie na temat ETV…

Wspólne spotkanie LIFEproETV, Sekretariatu ETV i Jednostek Weryfikujących

W dniu 15 stycznia projekt LIFEproETV zorganizował wspólne spotkanie on-line z Jednostkami Weryfikującymi UE i Sekretariatem ETV.

W spotkaniu wzięło udział 6 z 7 organów weryfikujących, w tym ETA-Denmark, CEMS, BRE, RINA, CSTB i IETU jako Jednostki Weryfikujące. Celem spotkania było przedstawienie projektu LIFEproETV oraz Sekretariatu ETV organom weryfikującym. Dyskusja koncentrowała się następnie na prezentacjach wniosków LIFEproETV dotyczących kluczowych aspektów związanych z uwolnieniem potencjału rynkowego ETV.

Omówiliśmy z perspektywy kilkuletniego doświadczenia najtrudniejsze kwestie dla dostawców technologii przy ubieganiu się o ETV. Informacje te są niezbędne, aby LIFEproETV zaprojektował materiały i narzędzia, które mają pomóc wnioskodawcom w lepszym zrozumieniu ETV, przygotowaniu się do złożenia wniosku i uproszczeniu dla nich procesu. W programie znalazła się również potrzeba promocji ETV wśród nabywców technologii i decydentów. Jednostki Weryfikujące są ważnymi interesariuszami LIFEproETV, jeśli chodzi o wykorzystanie narzędzi i materiałów ETV do ich celów marketingowych. Było to pierwsze spotkanie, ale na pewno nie ostatnie.

Narzędzia ETV

Narzędzie samooceny gotowości aplikowania o ETV

Narzędzie służy jako pomoc w przygotowaniu aplikacji ETV zgodnie z wymaganiami normy ISO 14034 ETV:

 • sprawdzi, czy wnioskodawca posiada już wszystkie niezbędne i istotne informacje do opracowania wniosku ETV,
 • udzieli natychmiastowej informacji zwrotnej na temat odpowiedzi wnioskodawcy i wskaże, jakie informacje należy jeszcze zebrać i przygotować,
 • wyjaśni, dlaczego potrzebne są dane informacje i w jaki sposób są wykorzystywane do weryfikacji technologii,
 • udzieli wnioskodawcy wskazówek, w jaki sposób uzyskać brakujące dane i informacje,
 • umożliwi wnioskodawcy ocenę, czy technologia potencjalnie spełnia wymogi kwalifikowalności do weryfikacji.

Pełne informacje oraz samo narzędzie do samooceny dla wnioskodawców ETV dostępne są na stronie etv-hub.eu w zakładce Self-assessment tool, link poniżej:

Niniejsza strona
została opracowana
w ramach projektu

LIFEproETV