Gospodarka o obiegu zamkniętym stwarza duże możliwości dla rozwoju biznesu, zachęcając do wprowadzania nowych modeli biznesowych zapewniających znaczne oszczędności materiałów w łańcuchach wartości oraz budowanie symbiozy przemysłowej.

Aby zrealizować takie działania, niezbędne jest wprowadzanie innowacyjnych technologii, produktów i usług środowiskowych. Jednakże wdrożenie ich jest często hamowane przez brak wiarygodnych i rzetelnych informacji dotyczących efektów ich działania, które mogłyby ułatwić proces podejmowania decyzji zakupowych przez użytkowników i nabywców technologii.

System Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) dostarczył niezależnych, wiarygodnych i istotnych dla rynku informacji dotyczących działania 15 innowacyjnych rozwiązań środowiskowych mających zastosowanie w gospodarce o obiegu zamkniętym. Więcej informacji w poniższej broszurze: